Jeżeli dzieci uczęszczają na lekcje religii to również do tego przedmiotu są potrzebne podreczniki szkolne. Nie jest przymusem posyłanie dzieci na religię ponieważ jest to przedmiot dodatkowy. O ile są rodziny, które wyznają inną wiarą to nie muszą zapisywać prywatnych dzieci na lekcje. Natomiast Ludzie uczniowie, którzy uczęszczają na religie muszą mieć kupione podreczniki szkolne do tego przedmiotu. Są one bardzo pomocne ponieważ znajdują się w nich wszystkie podstawowe modlitwy, które dzieci powinny umieć. W szczególności pomocne są dzieciom, które przygotowują się do pierwszej komunii świętej. Jest to dla nich bardzo ważny czas i bez znajomości modlitw nie przystąpią do tego cennego zaszczytu. Nauczyciele każą dzieciakom wertować podręczniki szkolne do religii i uczyć się na pamięć wszystkich zadanych rzeczy ażeby należycie przeżyły ten wyjątkowy sakrament święty. Po pewnym czasie jest zapowiedziany sprawdzian po, którym wyjdzie czy de fakto wszyscy ludzie otwarli podręczniki szkolne i nauczyli się zadania domowego. Dzieci doceniają przedmiot religii gdyż mogą się na nim dowiedzieć wielu pubudzających ciekawość rzeczy. Gdy rodzice są zapracowani i nie mają czasu przekazać dziecku treści o Panu Jezusie i nauczyć paciorku to zajmują się tym nauczyciele i katecheci od religii. Robią im wycieczki do kościoła oraz w inne ciekawe miejsca. Podreczniki szkolne nie odgrywają tutaj aż tak ważnej roli lecz należy je zakupić żeby dzieci mogły nauczyć się modlitw ażeby w późniejszym czasie je przekazać swoim dzieciom. Nie są one drogie gdyż należą do jednych z tańszych dlatego nie posiada z tym większego problemu.

Źródło: podreczniki szkolne.