W ostatnich latach coraz szerzej mówi się o recyklingu , a dodatkowo gospodarce odpadami. Społeczeństwo , a ponadto władza zorientowali się, że wykorzystujemy dużo złóż, wytwarzamy dużo odpadów i nie wykorzystujemy ponownie tych, które możemy. Dlatego też w ostatnich latach podejmowane są działania, które posiadają zachęcić czy wręcz zmusić do odzyskiwania surowców wtórnych. Z jednej strony wprowadzane są funkcjonowania edukacyjne, które mają uświadomić społeczeństwo, a z drugiej odpowiednie dyrektywy, które zmuszają do funkcjonowania pod groźbą kary. Wszystko to stale się zmienia, a wszyscy powoli dorastają do tych modyfikacji. Jednym z elementów, którego bardzo wiele zużywamy i potem wyrzucamy do śmieci albo oddajemy na złom są produkty elektroniczne i podobnego typu sprzęty. Warto podkreślić, że częściej zawierają one w sobie duże ilości metali, które są w chwili obecnej surowcami wtórnymi. Jest to bardzo istotne, by je odzyskiwać w jak największych ilościach. O ile chodzi o spore części do je łatwo oddzielić, niemniej jednak w pewnych sytuacjach metale są w pewien sposób ukryte i wtedy w ogromnej liczbie przypadków robi się przemiał, aby rozdzielić sprzęt na niezbyt duże części, a następnie używa się separatory magnetyczne, które separują metal. Takie metale oddzielane są z odpadów, które transportowane są na przenośnikach taśmowych. Systemy separacji metali są bardzo różne i w współzależności od wymagań takie systemy się używa. Jest to najistotniejsze zadanie i powinniśmy wykorzystywać jak najwięcej surowców wtórnych. Trzeba dalej prowadzić akcje edukacyjne i inne funkcjonowania.

Więcej: separacja metali.