W współzależności od danego regionu Polski, w którym przyszło nam zamieszkiwać strefa przemarzania gruntu różni się pomiędzy sobą dosłownie do sześćdziesięciu centymetrów. Największa czyli ta o znacznym przemarzaniu pod kątem głębokości gruntu gdyż wynosząca 1,40m w rejonie polskiego bieguna zimna którym są bez wątpienia Suwałki. Najmniejsza, bowiem wynosząca około 80 centymetrów to region Polski zachodniej. Na 100 procent zarówno w jednym jak i w drugim regionie, jeżeli jest stosowana otulina styropianowa zwiększamy w ogromnym stopniu bezpieczeństwo rur znajdujących się w ziemi zmniejszamy ich możliwość przemarzania. To obecnie dzięki zastosowaniu tego materiału mamy skuteczna sposobność uniknięcia najlepiej typowych usterek. Sporo osób przekonało się, że zamarznięcie rury, do którego dochodzi w bardzo wielu sytuacjach poprzez niewłaściwą izolacje ma możliwość się okazać dosyć kosztownym problemem. Brak właściwej izolacji doprowadza do wielu istotnych zniszczeń i pewnych zakłóceń w funkcjonowaniu nie tylko instalacji wodnej, niemniej jednak także całych obiektów w nią wyposażonych. Wspomniana uprzednio otulina albo z dużą dokładnością przycięta i właściwie ułożona wełna mineralna efektywnie uchroni od tego typu zniszczeń. Użyte w tym celu nożyce do wełny mineralnej pozwolą na sprawne wykonanie prac izolacyjnych. Tylko sprawne , a oprócz tego dokładne zrealizowanie prac w tym w tej chwili zakresie uniemożliwi powstanie sposobności zamarzania rur. To z kolei przyczynia się do zapobiegania występowaniu długotrwałych w dużej liczbie przypadków i dość kosztownych w usunięciu awarii systemów wodociągowych.

Więcej: nożyce do wełny mineralnej.