Do obliczania podatków wykorzystywane są różnego rodzaju programy komputerowe. Jednym z najpopularniejszych obecnie jest program PIT 2017. Program taki występuje w kilku wersjach.

Pierwsza wersja to program dedykowany dla indywidualnych użytkowników o pozwala on na obliczenie kilku różnorakich deklaracji. Jednak wersja bardziej rozbudowana przeznaczona jest dla biur rachunkowych. Jeżeli już w programie dla użytkowników indywidualnych deklaracja pit 37 może być obliczona raz, dwa bądź trzy razy, o tyle program PIT daje możliwość na obliczanie wielu takich deklaracji. Właściwie każdy biuro rachunkowe potrzebuję innego skryptu. Różnica polega na tym, że w jednym biurze zatrudnione są powiedzmy 2 czy trzy osoby, jednak innym pracuje 10 osób, tak więc różnica polegać będzie przede wszystkim na licencjonowaniu takiego skryptu. Jeden program PIT 2017 pozwoli nam na obsługę jedynie na jednym komputerze. Jednakże inny będzie można obsługiwać dosłownie na kilkunastu urządzenia. W biurach rachunkowych testowane są różnego rodzaju programy do podatków, dlatego że nigdy nie wiadomo, który będzie bardziej komfortowy w zastosowaniu i który będzie działał szybciej. Dopiero praktyka pokazuje, które oprogramowanie kontroluje się w danym przypadku najlepiej. O ile danemu biuru dane oprogramowanie będzie odpowiadało, to wystarczy już jedynie, żeby biuro to przedłużyło licencję na ten program. Przedłużenie licencji kosztuje jednakże mniej niż pierwszy zakup, czasami jest nawet dwa razy tańsze, a w pewnych przypadkach jeszcze tańsze i korzystniejsze.

Warto zobaczyć: www.pit-format.pl/pit-37